Να στείλετε μήνυμα
χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
τυπωμένοι πίνακες κυκλωμάτων
πολυστρωματικός πίνακας κυκλωμάτων
Μισό PCB τρυπών
PCB HDI
Άκαμπτο ευκίνητο PCB
PCB παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Κεραμικός πίνακας PCB
Πίνακας κυκλωμάτων SSD
Χρυσό PCB δάχτυλων
2 PCB στρώματος
4 PCB στρώματος
6 PCB στρώματος
8 PCB στρώματος
10 PCB στρώματος
1 2 3 4 5 6 7 8